Desde dentro

O proxecto Dende Dentro é unha viaxe ao interior para ir coñecéndonos, aceptándonos e queréndenos máis para así mellorar tamén a convivencia cos demáis e o coidado do mundo que nos rodea.

Levarémolo a cabo dúas días a semana dutante quince minutos a traves de sesións de ioga, respiración, relaxación, masaxes, exercicicios sensoriais, linguaxes expresivos…