Música e movemento

En música e movemento pretendemos desenrolar as capacidades expresivas e musicais do noso alumnado.

Xogamos co son a descubrilo, exploralo, coñecelo e incluso crealo. Sentimos a música a través do corpo e nos expresamos a través de ela mediante a danza, o xesto, o corpo como instrumento, a voz, as imaxes, instrumentos de percusión, a plástica, o movemento, …

SENTIR, EXPRESAR e CREAR serán as palabras claves nesta materia.